ExcelAir maakt u het makkelijk om online uw parkeergarage-branddetectie snel uit te voeren.

Met invoer van eenvoudige parameters bent u in staat om snel een parkeergarage-branddetectie berekening te maken.

OVERDRUKSYSTEEM

Overdruksystemen en vluchtwegbeveiliging voor trappenhuizen en brandweerliften geleverd door ExcelAir. Overdruksystemen worden vaak ingezet voro trappenhuizen binnen parakeergarages. Om vluchtwegen binnen een gebouw snel vrij te krijgen van rook tijdens een brand kan er naast het toepassen van rooksluizen aanvullend een overdrukinstallatie geëist worden. Sinds kort is er een Europese regelgeving, EN12101-6, en wordt er meer gekeken naar de aard van het gebouw en de daarbij behorende gelijktijdigheid gedurende de ontvluchting. Door onze jarenlange praktijk ervaring, kan ExcelAir b.v. voor u een overdruksysteem ontwerpen en leveren. Uiteraard kunt u ons vragen voor een lijst met referenties.

NEN12101-6:2005

Een werkgroep van de VEBON is eind 2005 bezig met het implementeren van de in de Nederlandse markt. Aangezien wij al jarenlang ervaring hebben is ExcelAir B.V. gevraagd om deel te nemen in deze werkgroep.

Overdruksystemen voor brandweerliften

Wanneer een gebouw groter dan 70 meter is, is het verplicht dat de liftschachten zijn aangesloten op een overdrukinstallatie die de schacht doorvrij houdt. Dit allemaal conform het boekwerk van de SBR: Branveiligheid in hoge gebouwen.

Systeemcertificatie

Conform het bouwbesluit 2012 zijn er wettelijke verplichtingen (artikel 6.32 lid 2) voor een rookbeheersingsinstallatie.
Het bouwbesluit zegt hierover het volgende: Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie dient voorzien te worden van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema rookbeheersingsinstallatie. Indien op grond van artikel 6.20, eerste lid, van het besluit doormelding verplicht is, is de geldigheidsduur een jaar.

Als gelijkwaardigheid op dit vereiste inspectiecertificaat zou een NCP certificaat kunnen zijn waarbij de installatie standaard 1 maal per geïnspecteerd en gecertificeerd wordt waarbij de veiligheid optimaal gewaarborgd is. Deze gelijkwaardigheid kan tot 1-1-2015 worden toegepast.

Een Programma van Eisen (PvE) ligt als basis van de certificering. Een PvE is een basisdocument waar in is opgenomen hoe een installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden kan worden. Alle eisende partijen kunnen bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) betrokken worden. Een PvE mag enkel opgesteld worden door een Erkende PvE opsteller. ExcelAir kan u helpen bij het opstellen. Uiteraard kan een installatie niet gecertificeerd worden zonder een PvE, aangezien dit ook verplicht is vanuit het besluit "Brandveilig gebruik bouwwerken".
Voorwaarden om te komen tot een systeemcertificaat:

- goedgekeurd PvE opgesteld door een erkend PvE opstelleraansturing

- de RWA installatie dient plaats te vinden middels een gecertificeerde brandmeldinstallatiede

- eventuele doormeldingen van storingen dienen voorzien te zijn van een onderhoudscontract en dient afgesloten te zijn met de restpunten in het rapport van oplevering en dienen verholpen te zijn of binnen gesteld tijd verholpen te worden

Als aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan zal het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) beoordelen of het certificaat (één jaar geldig) wordt afgegeven. Het NCP is altijd gerechtigd om een eindinspectie en/of herinspectie te laten verrichten door een onafhankelijk geaccrediteerd inspectiebureau.

Offerte?

Vraag snel en geheel vrijblijvend een offerte bij ons aan. Wij zorgen voor een gepast voorstel.

Offerte aanvragen